Εγκαταστάσεις


– Ψυκτικοί Θάλαμοι συντήρησης νωπού κρέατος Ψυκτικοί Θάλαμοι συντήρησης κατεψυγμένου κρέατος
– Τούνελ ταχείας κατάψυξης τελευταίας τεχνολογίας
– Χώρους τεμαχισμού-αποστέωσης ελεγχόμενης ψύξης
– Χώρους διακίνησης (αποστολής-παραλαβής) ελεγχόμενης ψύξης
– Σύγχρονα μηχανήματα για τον τεμαχισμό και την επεξεργασία των κρεάτων
– Σύγχρονος στόλος ιδιόκτητων φορτηγών ψυγείων εξοπλισμένα με καταγραφικά ψύξης, για ασφαλή και έγκαιρη διανομή των προϊόντων μας.
– Πλήρης εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια της παραλαβής και διακίνησης των προϊόντων, που εγγυάται τεκμηριωμένα την διασφάλιση της άριστης ποιότητας και υγιεινής.
– Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στους κανόνες της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής κατά τα πρότυπα του ISO 22000:5.